สรุปงานเสวนา "การสื่อสารทางการเมือง ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ของสื่อ: จากประสบการณ์สากลสู่สังคมไทย"

สรุปงานเสวนา

"การสื่อสารทางการเมือง ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ของสื่อ: จากประสบการณ์สากลสู่สังคมไทย"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในบริบทของประเทศไทย ภูมิทัศน์ของสื่อในปัจจุบันมีลักษณะอันหลากหลายและซับซ้อนกว่าเดิมมาก ด้วยทั้งอุบัติการณ์ของสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต ทวิตเตอร์ และสื่อขนาดเล็กที่แพร่กระจายกว้างขวางในชุมชนและท้องถิ่นอย่างวิทยุชุมชน วิทยุธุรกิจท้องถิ่น เคเบิลทีวี และทีวีท้องถิ่น การสื่อสารทางการเมืองซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ในเชิงอำนาจจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และกระบวนการใหม่ให้เหมาะสม เพื่อการเข้าถึงและโน้มน้าวผู้เปิดรับและใช้สื่อในสภาวการณ์ของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในบริบทของการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังอยู่ในช่วงหัวโค้งสุดท้ายนี้

ด้วยเหตุนี้ ทางศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเวทีทางวิชาการเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสื่อ ดังกล่าวข้างต้น โดยได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และศูนย์การสื่อสารการเมืองของมหาวิทยาลัยเดลาแวร์ เพื่อจัดการเสวนาในหัวข้อ “การสื่อสารทางการเมือง ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ของสื่อ”

อ่านเพิ่มเติม: สรุปงานเสวนา "การสื่อสารทางการเมือง ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ของสื่อ: จากประสบการณ์สากลสู่สังคมไทย"

NFCR going forward with code of ethics/practice and self-regulation trial

NFCR going forward with code of ethics/practice and self-regulation trial

NFCR begins trial practice of self-regulation, emphasizing independence, freedom, and community interest, as Thai CR awaits temporary licenses.

The Thai Media Policy Center (Thai-MPC) in collaboration with the National Federation of Community Radio, a representative body of non-profit community radio practitioners in Thailand, organized a seminar entitled “Looking back, way forward, to code of ethics and temporary CR licenses” at Trang Hotel, Bangkok on 27-28 October 2010.  The seminar was aimed at finalizing code of ethics/practice and self-regulatory mechanisms of community radio, and at exchanging on the ongoing process of CR licensing.

อ่านเพิ่มเติม: NFCR going forward with code of ethics/practice and self-regulation trial

เวทีหารือ เรื่อง "การปิดสถานีวิทยุชุมชนภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน"

เวทีสัมมนา เรื่อง "การปิดสถานีวิทยุชุมชนภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน"

ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีหารือ “การปิดสถานีวิทยุชุมชนภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุม Dipak C. Jain ศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานนี้มีตัวแทนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และตัวแทนผู้ปฏิบัติการวิทยุชุมชนเข้าร่วมงานสัมมนาด้วย

อ่านเพิ่มเติม: เวทีหารือ เรื่อง "การปิดสถานีวิทยุชุมชนภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน"

การสัมมนา เรื่อง "พฤติกรรมการใช้สื่อของเยาวชนในยุโรป"

การสัมมนา เรื่อง

"พฤติกรรมการใช้สื่อของเยาวชนในยุโรป"

เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 ศูนย์ศึกษานโยบาสื่อ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “พฤติกรรมการใช้สื่อของเยาวชนในยุโรป” ขึ้น ที่ห้อง Dipak C. Jain อาคารศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี Mr. Jan Vincens Steen ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อจากประเทศนอร์เวย์เป็นวิทยากร

อ่านเพิ่มเติม: การสัมมนา เรื่อง "พฤติกรรมการใช้สื่อของเยาวชนในยุโรป"