ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสาธารณะ "ตัวตนออนไลน์ สิทธิส่วนบุคคล กับ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. … ในโลกที่เปลี่ยนไป"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสาธารณะ
"ตัวตนออนไลน์ สิทธิส่วนบุคคล กับ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. … ในโลกที่เปลี่ยนไป"

ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ จะจัดงานสัมมนาสาธารณะ "ตัวตนออนไลน์ สิทธิส่วนบุคคล กับ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. … ในโลกที่เปลี่ยนไป" ในวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานได้ที่ โทรสาร: 02-2182128

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสาธารณะ "ตัวตนออนไลน์ สิทธิส่วนบุคคล กับ ร่าง...

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สิทธิส่วนบุคคลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ประสบการณ์จากต่างประเทศถึงประเทศไทย"

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สิทธิส่วนบุคคลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ประสบการณ์จากต่างประเทศถึงประเทศไทย"

ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ จะจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สิทธิส่วนบุคคลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ประสบการณ์จากต่างประเทศถึงประเทศไทย" ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2554 ณ ห้อง 1004 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ จะเป็นเชิญตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

อ่านเพิ่มเติม: งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สิทธิส่วนบุคคลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา "การสื่อสารทางการเมือง ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ของสื่อ: จากประสบการณ์สากลสู่สังคมไทย"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา
"การสื่อสารทางการเมือง ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ของสื่อ: จากประสบการณ์สากลสู่สังคมไทย"

ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ จะจัดงานเสวนา "การสื่อสารทางการเมือง ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ของสื่อ: จากประสบการณ์สากลสู่สังคมไทย" ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้อง Dipak C. Jain ชั้น 1 อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานได้ที่ โทรสาร: 02-2182128 หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา "การสื่อสารทางการเมือง ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ของสื่อ:...

การประชุมโลก AMARC ครั้งที่ 10 เริ่มขึ้นแล้ว ณ เมืองลาพลาตา อาร์เจนตินา พร้อมพันธกิจมุ่งสู่ความหลากหลาย ธรรมาภิบาลและการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน

การประชุมโลก AMARC ครั้งที่ 10 เริ่มขึ้นแล้ว ณ เมืองลาพลาตา อาร์เจนตินา พร้อมพันธกิจมุ่งสู่ความหลากหลาย ธรรมาภิบาลและการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน

การประชุมโลก AMARC ครั้งที่ 10 เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ (8 พฤศจิกายน) ที่เมืองลาพลาตา ประเทศอาร์เจนตินา นับเป็นครั้งแรกที่จัดการประชุมขึ้นที่ประเทศแถบอเมริกาใต้ ดินแดนที่วิทยุชุมชนแห่งแรกถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 60 กว่าปีก่อน ในพิธีเปิดการประชุมมีผู้ประกอบการวิทยุชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 400 สถานี จาก 110 ประเทศในภูมิภาคที่มีความเคลื่อนไหวในประเด็นวิทยุชุมชน โดยมีตัวแทนจากประเทศไทยจำนวน 4 คน

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมโลก AMARC ครั้งที่ 10 เริ่มขึ้นแล้ว ณ เมืองลาพลาตา อาร์เจนตินา...

ข่าวนโยบายสื่อ พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข่าวนโยบายสื่อ
พฤษภาคม พ.ศ. 2553

1. ทีวีดาวเทียม กทช. เล็งทำร่างประกาศดูแลทีวีดาวเทียมและทีวีบนเน็ต

กทช. เดินหน้าร่างประกาศคุมทีวีดาวเทียม พร้อมตั้งสำนักงานดูแลการขึ้นทะเบียน คาดเสร็จปีนี้ ก่อนขยับสู่การดูแลทีวีบนอินเทอร์เน็ต

ดร.พนา ทองมีอาคม คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ซึ่งรับผิดชอบด้านบรอดแคสติ้ง กล่าวว่า ขณะนี้คณะทำงานด้านกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ในคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งดูแลร่างประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราว (กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก) หรือเคเบิลทีวี อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางเพื่อร่างประกาศควบคุมดูแลการประกอบกิจการทีวีดาวเทียม ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ผลิต เจ้าของช่องรายการ ผู้ประกอบการกิจการดาวเทียม เจ้าของระบบเคเบิลทีวี และการโฆษณา คาดปีนี้ร่างประกาศดังกล่าวจะแล้วเสร็จ พร้อมจัดตั้งสำนักงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อาทิ รับลงทะเบียนผู้ให้บริการทีวีดาวเทียม และติดตามตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านทีวีดาวเทียม

 ดร.พนา กล่าวต่อว่า เมื่อคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จัดทำร่างประกาศ กทช. เกี่ยวกับทีวีดาวเทียมแล้ว จะเดินหน้าจัดทำร่างประกาศ กทช. เพื่อดูแลการประกอบกิจการทีวีบนอินเทอร์เน็ต (ไอพีทีวี) หรือ Internet Protocol television (IPTV) เนื่องจากปัจจุบันถูกนำไปใช้ทางการเมืองมาก และความสามารถในการควบคุมทีวีของภาครัฐก็เริ่มลดลง เพราะการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ดังนั้น กทช. ต้องเข้ามาควบคุมดูแลเนื้อหาที่เผยแพร่ออกไป

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบกิจการทีวีดาวเทียมประมาณ 40-50 ราย และมีผู้รับชมรายการกว่า 2 ล้านครัวเรือน ส่วนเคเบิลทีวีมีผู้รับชม 3.5 ล้านครัวเรือน ซึ่งตัวเลขผู้รับชมทีวีดาวเทียมกับเคเบิลทีวีจะนับเหลื่อมกัน เพราะบางผู้ประกอบการนำทีวีดาวเทียมมาให้บริการแบบเคเบิลทีวี

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=316&contentID=66177

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวนโยบายสื่อ พฤษภาคม พ.ศ. 2553